Sep 8, 2011

รายละเอียดการสั่ง 1Q84 updated 22/09/11

ขณะนี้ เราได้ทราบกำหนดส่งหนังสือเล่ม ๒ จากทางโรงพิมพ์ภาพพิมพ์ว่าสามารถส่งได้เลยตั้งแต่ต้นงานหนังสือเดือนตุลาคมที่เริ่มวันที่ ๕ ตุลาที่จะถึงนี้

จึงขออัพเดทกำหนดการส่งหนังสือสำหรับผู้ติดต่อสั่งซื้อโดยตรงตั้งแต่วันนี้ - วันที่ ๒๙ กันยายน ๕๔ดังนี้เล่ม ๑ แบบส่งแยกหรือซื้อเล่มเดียว ส่งวันที่ 30 ก.ย. 54
เล่ม ๒ ทั้งแบบส่งพร้อมกันและแบบแยกส่ง ส่งวันที่ 7 ต.ค.54


ราคา : สองเล่มเท่ากัน เล่มละ 425 บาท ลด 15% เท่ากัน เหลือเล่มละ 361 บาท

ค่าส่ง : 20 บาท สำหรับ 1 เล่ม หรือส่งรวมทีเดียว
40 บาท ถ้าแยกส่งทีละเล่ม


รวม : สั่งซื้อ 1 เล่ม โอนเงิน 381 บาท
สั่งซื้อ 2 เล่ม แยกส่ง โอนเงิน 762 บาท
สั่งซื้อ 2 เล่ม ส่งรวม โอนเงิน 742 บาท

บัญชีสำหรับโอนเงิน
013-1-46428-5
ธ.กรุงศรี สาขาสะพานควาย
ชื่อบัญชี นางอธิชา กาบูล็อง

ติดต่อ โอนเงินเสร็จอีเมลมาที่ 1Q84thai@gmail.com
เพื่อแจ้ง - วันเวลา จำนวนเงินที่โอน
- จะให้ส่งรวมหรือแยกส่ง
- ชื่อ ที่อยู่สำหรับจัดส่ง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

ขอบคุณที่ให้ความสนใจผลงานของเรานะคะ

No comments: