Dec 20, 2011

ก้าวต่อไปของเรื่องสั้นอย่างสั้น

75 ผ่านไป หลังจากวันปิดรับต้นฉบับ "เรื่องสั้นอย่างสั้น" เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคมที่ผ่านมา ตอนนี้บรรณาธิการผู้คัดเลือกรอบแรกได้อ่านเรื่องสั้นครบหมดทุกเรื่องแล้ว รวมทั้งสิ้น 654 เรื่อง

ความเห็นเบื้องต้น คือ หลายคนที่มีแวว สามารถพัฒนาไปได้อีกไกล แต่ละคนมีจุดเด่นแตกต่างกัน บางคนเด่นเรื่องบรรยาย บางคนเด่นเรื่องพล็อต บางคนได้หมดทั้งพล็อตและลีลา แต่ที่ส่งมายาวเกินไป ก็ต้องกลับไปกระชับใหม่อีกรอบ


ลำดับต่อไปเป็น "การบ่ม" ทยอยส่งความคิดเห็นให้กับผู้เขียนทุกท่าน เพื่อให้ท่านนำไปพิจารณา ถ้าใครเห็นว่าความเห็นบรรณาธิการไม่เข้าท่า ยากไป เฉิ่ม เสร่อ เบ๊อะ รับไม่ได้ ก็บอกศาลากันไป

หากใครเห็นพ้องต้องกันกับความเห็น ก็แก้ไข ปรับส่ง เสนอกลับมาอีกรอบโดยเร็ว และอาจจะมีอีกรอบและอีกรอบ จนกว่าจะเป็นที่พอใจ
ดังนั้น ถึงแม้กระบวนการบ่มอาจจะยืดเย้อยาวนาน แต่จะไม่มีใครถูกคัดออก ทุกคนยังอยู่ในสนาม ถ้าท่านไม่คัดตัวท่านออกด้วยตัวเอง ผลงานของท่านจะได้ตีพิมพ์หรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีความมานะพยายาม มีความอดทนมากขนาดไหน

อัตราความเร็วในการส่งความคิดเห็น ตอนนี้ตั้งไว้ที่ 15 เรื่องต่อวัน

คิดเลขกันนิดนึง :

654 หาร 15 = 43.6 วัน ลบวันเสาร์-อาทิตย์ออกไป ลบช่วงคริสต์มาส ลบช่วงฉลองปีใหม่ ลบช่วงตรุษจีน ลบช่วงวาเลนไทน์ น่าจะส่งให้ครบทุกคนได้ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์

ขอพลังจงมีแก่ท่านทุกคน

No comments: