Dec 7, 2011

สนพ.กำมะหยี่ แจกจริง อะไรจริงฉลองหนังสือลงแผง : กำมะหยี่ชวนร่วมสนุก ส่งภาพถ่าย "เฮย์-ออน-ไวย/เมือง/รัก/หนังสือ" จากร้านหนังสือ พร้อมแจ้งชื่อร้าน มาที่ 1q84thai@gmail.com สิงห์ปืนไว ๑๐ ท่านแรก รับไปเลย "สดับลมขับขาน" ส่งให้ถึงบ้านเป็นของขวัญปีใหม่


No comments: